Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Logistics and Transport

Additional title

PL Logistyka i Transport

Publisher name

CL Consulting i Logistyka Sp. z o.o. Publishing House NDIO

Domains

PL Logistyka | Transport | Infrastruktura logistyczna | Edukacja logistyczna

ISSN

1734-2015

Publication frequency

quarterly

URL

http://www.logistics-and-transport.eu/pl/

Comments

ogistyka i Transport jest czasopismem naukowym (ISSN 1734-2015) z ponad 10 letnią tradycją. Na jego łamach publikowane są materiały będące wynikiem badań naukowców z Polski jak i zagranicy. Dla poszerzenia grona czytelników od 2009 roku czasopismo wydawane jest w języku angielskim. Wysoką jakość czasopisma poświadczają wyniki oceny dokonywanej zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jak i inne niezależne podmioty (np. Indeks Copernicus).

Unified list of scientific journals 2013-2016

13

Journal years