Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Labor et Educatio

Redaktorzy

[ 1 ] Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

5.9 Pedagogika

Unikatowy identyfikator czasopisma

200376

Dziedziny

PL Nauki społeczne

ISSN

2353-4745

eISSN

2544-0179

Częstotliwość

rocznik

URL

http://www.ejournals.eu/Labor-et-Educatio/

Uwagi

Labor et Educatio to recenzowane Czasopismo Naukowe Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wydawane w formie rocznika. Czasopismo wpisuje się we współczesne obszary naukowego myślenia w pedagogice społecznej, pedagogice pracy, edukacji, wybranych kwestii pracy socjalnej, socjologii i gerontologii. Problematyka czasopisma oscyluje wokół najbardziej aktualnych zagadnień i kwestii społecznych w odniesieniu do wszystkich aspektów i okresów życia człowieka. W czasopiśmie znajdują się artykuły o charakterze teoretycznym jak i empirycznym. Pierwszy numer ukazał się w 2013 roku i zawiera artykuły dotyczące wielowymiarowości pracy ludzkiej. Drugi numer z 2014 roku, oscyluje problematyką wokół wyzwań współczesnego rynku pracy i grup narażonych na wykluczenie z niego. Numer ten został poszerzony o następujące działy: Sprawozdania z konferencji naukowych oraz Recenzje najnowszych publikacji naukowych. Numer trzeci z roku 2015 porusza szeroko rozumianą tematykę edukacji. Od tego numeru w czasopiśmie publikowane są artykuły w językach kongresowych, pojawił się również nowy dział Varia. W numerze czwartym z roku 2016 znalazły się artykuły poruszające zagadnienia kariery zawodowej oraz rynku pracy. Numer piąty z 2017 roku porusza problematykę edukacji, szkolnictwa w Polsce i Unii Europejskiej.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2019 20,0 ---