Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Kwartalnik Opolski

Publisher name

Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Editorship

Adres Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk pl. Kopernika 11A 45-040 Opole e-mail: otpn@uni.opole.

Domains

PL Kultura i sztuka

ISSN

0023-592X

Publication frequency

quarterly

URL

http://otpn.uni.opole.pl/kwartalnik-opolski/

Comments

Kwartalnik Opolski to pismo związane z Opolskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk już od 50 lat. Zajmuje istotne miejsce w regionie. Publikuje materiały, opracowania i efekty badawcze dotyczące Śląskiej tradycji i współczesności, języka i kultury Śląskiej a także pozostaje otwarty na publikacje interdyscyplinarne (nauki humanistyczne, przyrodniczo-techniczne, życie literacko-teatralne regionu). Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zarejestrowane zostało w 1955 roku. Protoplastą Towarzystwa był Komitet Badań Prehistorycznych działający od 1947 roku w Opolu. “Kwartalnik Opolski" dokonuje digitalizacji publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez Internet ” finansowanego w ramach umowy 580/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Unified list of scientific journals 2013-2016

5

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 5 ---