Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Kultura Popularna

Editors

Publisher name

Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Editorship

Uniwersytet SWPS Ul. Chodakowska 19/31 03-815 Warszawa e-mail: kulturapopularna@gmail.com

Domains

PL Kultura i sztuka | Socjologia i społeczeństwo

ISSN

1644-8340

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/dzialalnosc-wydawnicza/czasopisma/kultura-popularna

BazHum

http://bazhum.pl/bib/journal/450/

Comments

Kultura Popularna to recenzowany kwartalnik naukowy wydawany od 2002 roku. Celem naukowym czasopisma jest analiza kultury codzienności, nowych technologii, sztuki współczesnej, a także wszelkich obszarów związanych z zainteresowaniami społeczeństwa masowego. Misją kwartalnika jest uchwycenie dynamicznych zmian, które dokonują się w kulturze popularnej, bez przemilczania kontrowersji, czy znajdujących się w sferze społecznego tabu, obszarów. Na łamach kwartalnika publikowane są artykuły z zakresu wielu dyscyplin, takich jak kulturoznawstwo, medioznawstwo, antropologia kultury, filmoznawstwo, historia sztuki, socjologia i inne. Indeksowane w BazHum

Unified list of scientific journals 2013-2016

10

Journal years