Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Strength and Conditioning Research : The Official Research Journal of the National Strength and Conditioning Association

Editors

Additional title

PL (JSCR)

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.4 Biomedical engineering
3.1 Pharmacology and pharmacy
3.2 Medical sciences
3.3 Physical culture science
4.4 Veterinary science

Journal unique ID

12728

Publisher name

Wolters Kluwer

Domains

PL Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu

ISSN

1064-8011

eISSN

1533-4287

Publication frequency

monthly

URL

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Pages/aboutthejournal.aspx

Comments

Journal of Strength and Condition Research (JSCR) ma na celu nie tylko pogłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianej kondycji, ale dotyczy również praktycznego wykorzystania wyników badań. Indeksowanie: Journal of Strength and Condition Research cytowany jest w Academic OneFile, Academic Search, Cumulative Index to Nursing Administration and Health Literature (CINAHL), EBSCO AZ, EMBASE, Ex Libris, Focus on: Sports Science and Medicine, HINARI, JournalGuide, Physical Indeks edukacji, ProQuest, PubMed, źródło rehabilitacji i medycyny sportowej, rozszerzony indeks cytowań naukowych, Scopus, SPORTDiscus, TDNet i Web of Science