Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Strength and Conditioning Research : The Official Research Journal of the National Strength and Conditioning Association

Editors

Additional title

PL (JSCR)

Journal unique ID

12728

Publisher name

Wolters Kluwer

Domains

PL Nauki Medyczne i Nauki o Zdrowiu

ISSN

1064-8011

eISSN

1533-4287

Publication frequency

monthly

URL

https://journals.lww.com/nsca-jscr/Pages/aboutthejournal.aspx

Comments

Journal of Strength and Condition Research (JSCR) ma na celu nie tylko pogłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianej kondycji, ale dotyczy również praktycznego wykorzystania wyników badań. Indeksowanie: Journal of Strength and Condition Research cytowany jest w Academic OneFile, Academic Search, Cumulative Index to Nursing Administration and Health Literature (CINAHL), EBSCO AZ, EMBASE, Ex Libris, Focus on: Sports Science and Medicine, HINARI, JournalGuide, Physical Indeks edukacji, ProQuest, PubMed, źródło rehabilitacji i medycyny sportowej, rozszerzony indeks cytowań naukowych, Scopus, SPORTDiscus, TDNet i Web of Science

Unified list of scientific journals 2013-2016

30