Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Strategic Security

Editors

Additional title

EN JSS

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.6 Management and quality studies
5.7 Law

Journal unique ID

24398

Publisher name

Henley-Putnam University Press

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1944-0464

eISSN

1944-0472

Publication frequency

quarterly

URL

https://scholarcommons.usf.edu/jss/

Comments

The Journal of Strategic Security (JSS) jest czasopismem naukowym ukazującym się kwartalnie, wydawanym przez Henley-Putnam School of Strategic Security przy wsparciu bibliotek University of South Florida. Czasopismo stanowi multidyscyplinarne forum dyskusyjne na temat strategicznych zagadnień bezpieczeństwa, m.in. z dziedzin bezpieczeństwa globalnego, stosunków międzynarodowych, wywiadu, terroryzmu i badań nad przeciwdziałaniem terroryzmowi. JSS jest indeksowany w SCOPUS, Directory of Open Access Journals oraz w kilku bazach danych takich jak: EBSCOhost i ProQuest.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2020 40.0 ---