Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Space Safety Engineering

Additional title

EN JSSE

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.1 Architecture and urban planning
2.3 Information and communication technology
2.4 Biomedical engineering
2.6 Civil engineering and transport
2.8 Mechanical engineering
2.9 Environmental engineering, mining and energy
5.3 Security studies

Journal unique ID

28296

Publisher name

International Association for the Advancement of Space Safety (IAASS)

ISSN

2468-8967

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-space-safety-engineering

Comments

The Journal of Space Safety Engineering (JSSE) to kwartalnik Association for the Advancement of Space Safety (IAASS). JSSE jest autorytatywnym źródłem informacji w dziedzinie projektowania, badań i rozwoju bezpieczeństwa kosmicznego. Służy naukowcom stosowanym, inżynierom, decydentom i rzecznikom bezpieczeństwa platformą do rozwijania, promowania i koordynowania nauki, technologii i praktyki bezpieczeństwa kosmicznego. JSSE dąży do ustanowienia kanałów komunikacji między przemysłem i rządem w dziedzinie bezpieczeństwa kosmicznego, a także obejmuje powiązane kwestie środowiskowe. Czasopismo posiada wyróżniającą się Radę Redakcyjną o szerokich kwalifikacjach, zapewniającą utrzymanie wysokiego poziomu naukowo-technicznego oraz szeroki międzynarodowy zasięg czasopisma. Ponadto wszystkie opublikowane artykuły zostaną udostępnione w PubMed Central i zindeksowane w PubMed w momencie publikacji.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2022 20.0 ---