Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Human Security

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.6 Management and quality studies
5.7 Law
5.10 Canon law

Journal unique ID

24086

Publisher name

Librello Publishing House

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

eISSN

1835-3800

Publication frequency

half-yearly

DOI

10.12924/librello.JoHS

URL

http://www.librelloph.com/journalofhumansecurity/index

Comments

Czasopismo Journal of Human Security gromadzi wiedzę fachową z uniwersytetów na całym świecie i ułatwia pozauczelnianią komunikację i współpracę między badaczami, praktykami i edukatorami, Journal of Human Security ma na celu zgłębiać dziedziny wiedzy dotyczące wszystkich aspektów ludzkiego bezpieczeństwa. Pismo indeksowane w BASE - Bielefeld Academic Search Engine; CABI; Cengage; Copernicus; CNKI; CLOCKSS; DOAJ; Google Scholar; EBSCO; J-Gate; Journal Toc; NewJour; ProQuest; ResearchBib; RePEc; Road; SafetyLit; Scopus; SSoar; CiteSeerx; SHERPA/RoMEO; Ulrichsweb; WorldCat

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 100.0 ---