Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Journal of Ecological Engineering

Editors

Additional title

EN (JEE)

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.1 Architecture and urban planning
2.5 Chemical engineering
2.6 Civil engineering and transport
2.9 Environmental engineering, mining and energy
4.1 Forestry
4.2 Agriculture and horticulture
4.4 Veterinary science
5.6 Management and quality studies
6.4 Biological sciences

Journal unique ID

10838

Publisher name

Polish Society of Ecological Engineering (PTIE) ; Scientific Publishing House

Editorship

Editorial Office: Lublin University of Technology Environmental Engineering Faculty Nadbystrzycka 40B St. 20-618 Lublin e-mail: office@jeeng.net

Domains

PL Nauki przyrodnicze

ISSN

2299-8993

Publication frequency

monthly

URL

http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c21d75e8-77ae-4358-ab21-fdd0c2bf4bf6

Comments

Journal of Ecological Engineering (JEE) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem, które publikuje oryginalne badania i artykuły przeglądowe w obszarach ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego. Tematyka czasopisma koncentruje się przede wszystkim wokół następujących zagadnień: Gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi, Proekologiczne technologie i produkty, Technologie energooszczędne, Kształtowanie środowiska, Monitorowanie środowiska, Zmiany klimatu w środowisku, Zrównoważony rozwój, Przetwarzanie i wykorzystanie zasobów mineralnych, Odzysk cennych materiałów i paliw, Gospodarka wodami powierzchniowymi i gruntowymi, Oczyszczanie wody i ścieków, Zapobieganie smogowi i zanieczyszczeniu powietrza, Ochrona i rekultywacja gleb, Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Metale ciężkie w środowisku, Technologie energii odnawialnej, Ochrona środowiska obszarów wiejskich, Odbudowa i ochrona środowiska miejskiego, Zapobieganie hałasowi w środowisku, Ocena cyklu życia środowiska, Symulacje i modelowanie komputerowe dla środowiska. Czasopismo indeksowane w następujących bazach: Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection SCOPUS, EBSCOhost, J-Gate, BazTech, Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals Z "Inżynierii Ekologicznej" wydzieliło się nowe czasopismo z kontynuowaną numeracją: Journal of Ecological Engineering

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2020 40.0 ---