Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Journal of Ecological Engineering

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

EN (JEE)

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka
2.5 Inżynieria chemiczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4.1 Nauki leśne
4.2 Rolnictwo i ogrodnictwo
4.4 Weterynaria
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości
6.4 Nauki biologiczne

Unikatowy identyfikator czasopisma

10838

Wydawca

Polish Society of Ecological Engineering (PTIE) ; Scientific Publishing House

Redakcja

Editorial Office: Lublin University of Technology Environmental Engineering Faculty Nadbystrzycka 40B St. 20-618 Lublin e-mail: office@jeeng.net

Dziedziny

PL Nauki przyrodnicze

ISSN

2299-8993

Częstotliwość

miesięcznik

URL

http://www.jeeng.net/About-the-Journal,22.html

BazTech

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c21d75e8-77ae-4358-ab21-fdd0c2bf4bf6

Uwagi

Journal of Ecological Engineering (JEE) jest recenzowanym międzynarodowym czasopismem, które publikuje oryginalne badania i artykuły przeglądowe w obszarach ochrony i odtwarzania środowiska naturalnego. Tematyka czasopisma koncentruje się przede wszystkim wokół następujących zagadnień: Gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi, Proekologiczne technologie i produkty, Technologie energooszczędne, Kształtowanie środowiska, Monitorowanie środowiska, Zmiany klimatu w środowisku, Zrównoważony rozwój, Przetwarzanie i wykorzystanie zasobów mineralnych, Odzysk cennych materiałów i paliw, Gospodarka wodami powierzchniowymi i gruntowymi, Oczyszczanie wody i ścieków, Zapobieganie smogowi i zanieczyszczeniu powietrza, Ochrona i rekultywacja gleb, Rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Metale ciężkie w środowisku, Technologie energii odnawialnej, Ochrona środowiska obszarów wiejskich, Odbudowa i ochrona środowiska miejskiego, Zapobieganie hałasowi w środowisku, Ocena cyklu życia środowiska, Symulacje i modelowanie komputerowe dla środowiska. Czasopismo indeksowane w następujących bazach: Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science Core Collection SCOPUS, EBSCOhost, J-Gate, BazTech, Index Copernicus, Google Scholar, DOAJ – Directory of Open Access Journals Z "Inżynierii Ekologicznej" wydzieliło się nowe czasopismo z kontynuowaną numeracją: Journal of Ecological Engineering

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2020 40,0 ---