Processing may take a few seconds...

Journal

Title

International Journal of Intelligence and Counterintelligence

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration

Journal unique ID

9046

Publisher name

Taylor & Francis

ISSN

0885-0607

eISSN

1521-0561

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.tandfonline.com/journals/ujic20

Comments

"International Journal of Intelligence and CounterIntelligence" służy profesjonalistom i naukowcom jako medium wymiany opinii na temat problemów i wyzwań napotykanych zarówno przez instytucje rządowe, jak i biznesowe w tematyce wywiadowczej. Jest nieocenionym źródłem informacji dla badaczy, którzy chcą odnieść się zarówno współcześnie jak i historycznie do problematyki bezpieczeństwa narodowego. International Journal of Intelligence and CounterIntelligence publikuje artykuły i recenzje książek dotyczące szerokiego zakresu zagadnień bezpieczeństwa narodowego. Jako niezależne, bezstronne forum. Czasopismo przedstawia świadome i różnorodne odkrycia swoich autorów, dbając o bezstronność. Indeksowany w America: History & Life; CSA; EBSCOhost Online Research Databases; ESCI; Historical Abstracts; OCLC; PAIS International; Periodicals Index Online; Scopus; The Lancaster Index; and Ulrichs Periodicals Directory.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2022 70.0 ---