Processing may take a few seconds...

Journal

Title

International Journal of Anti-terrorism Studies

Editors

eISSN

2454-0838

Publication frequency

yearly

URL

http://ejournal50.com/en/index.html

Comments

International "Journal of Anti-terrorism Studies" publikuje artykuły, raporty, badania i opinie z zakresu badań antyterrorystycznych. To recenzowane, ogólnodostępne, elektroniczne czasopismo. Indeksowane w takich bazach jak: Cross Ref (USA), Open Academic Journals Index (Russia)

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 5.0 ---