Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

INTERCATHEDRA

Redaktorzy

Dodatkowy tytuł

PL Scientific Quarterly - Faculty of Economics and Social Sciences Poznań University of Life Sciences

Unikatowy identyfikator czasopisma

1000964

Wydawca

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Redakcja

Scientific Quarterly INTERCATHEDRA ul. Wojska Polskiego 28, pok. 816 60-637 Poznań tel. 607 99 45 78 (red. naczelny Sławomir Kalinowski) tel. 61 848 7120 (sekretarz Magdalena Kozera-Kowalska) e-mail: intercathedra(at)intercathedra.pl

Dziedziny

PL Ekonomia i finanse

ISSN

1640-3622

Częstotliwość

kwartalnik

URL

https://www1.up.poznan.pl/intercathedra/

BazEkon

http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-issn-1640-3622

Uwagi

Kwartalnik naukowy Intercathedra prezentuje oryginalne prace naukowe obejmujące głównie problemy ekonomii, gospodarki żywnościowej, obszarów wiejskich, polityki regionalnej na obszarach wiejskich, zarządzania zasobami ludzkimi, wiejskiego rynku pracy, polityki społecznej na obszarach wiejskich, zarządzania finansami w przedsiębiorstwach rolno-biznesowych, realiów rolnych rynek nieruchomości, konsumpcja artykułów rolno-spożywczych oraz ekonomika drewna i leśnictwa. Jest kontynuacją nieperiodalnego czasopisma „Issues of Wood Industry Economics”. Czasopismo indeksowane w bazach: BazEkon, Agro, Index Copernicus.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 10,0 ---
  • 2017 10,0 ---