Processing may take a few seconds...

Journal

Title

European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.3 Security studies
5.7 Law

Journal unique ID

6154

Publisher name

Brill | Nijhoff

ISSN

0928-9569

eISSN

1571-8174

URL

https://brill.com/view/journals/eccl/eccl-overview.xml

Comments

Przestępczość, prawo karne i wymiar sprawiedliwości nie są już kwestiami czysto narodowymi w dzisiejszej Europie. Postępowanie przestępcze jest coraz bardziej denacjonalizowane, ponieważ przestępcy mogą z łatwością przekraczać granice oraz w wyniku pojawienia się Internetu i cyberprzestrzeni. Coraz częściej zdarza się, że osoby fizyczne stają w obliczu postępowań karnych lub stają się ofiarami przestępstw w krajach innych niż ich własne. Niemniej jednak działania mające na celu zwalczanie przestępczości i ochronę praw ofiar są nadal zasadniczo organizowane na szczeblu krajowym. "The European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice" stanowi forum publicznej debaty na temat tych europejskich kwestii. Ma na celu nie tylko wypełnienie luki między graczami europejskimi a państwami europejskimi, ale także zapewnienie przestrzeni dla pozaeuropejskiego spojrzenia na rozwój w tych dziedzinach. Celem pisma jest zaoferowanie wielowymiarowego międzynarodowego i porównawczego spojrzenia na przestępczość, prawo karne i wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w Europie.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2020 70.0 ---