Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History

Journal unique ID

200347

Publisher name

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Editorship

Redakcja Czasopisma „Europa Orientalis” Uniwersytet Mikołaja Kopernika Instytut Historii i Archiwistyki Zakład Historii Wojskowej ul. W. Bojarskiego 1 pokój C 1.48 87–100 Toruń

ISSN

2081-8742

Publication frequency

yearly

URL

https://apcz.umk.pl/EO/about

Comments

"Europa Orientalis" to rocznik o zasięgu międzynarodowym, podejmujący szeroko pojętą problematykę dziejów Europy Wschodniej oraz stosunków politycznych, ekonomicznych, etnicznych, kulturowych oraz kwestie dotyczące bezpieczeństwa i obronności na tym obszarze w okresie współczesnym (XX-XXI wiek). Periodyk powstał w odpowiedzi na postulaty przedstawicieli polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, w których programach badawczych znajduje się Europa Wschodnia oraz Rosja Sowiecka i współczesna Rosyjska Federacja. Łamy "Europy Orientalis" wypełniają artykuły naukowe, materiały źródłowe, polemiki, recenzje oraz sprawozdania z najważniejszych wydarzeń naukowych i popularno naukowych, których tematem są kwestie dotyczące Europy Wschodniej łącznie z obszarem Rosji. Periodyk jest także przeznaczony dla osób interesujących się dziejami narodów i krajów Europy Wschodniej, ich współistnieniem, wzajemnymi wpływami kulturowymi oraz funkcjonującymi w życiu codziennym stereotypami. Istotne miejsce będzie także zajmowała pamięć i polityka historyczna, historia wojskowa, oraz problemy bezpieczeństwa, zarówno w kontekście historycznym, jak i współczesnym. W czasopiśmie jest także miejsce dla prezentowania wyników badań z zakresu stosunków państwowych i międzynarodowych oraz obronności i bezpieczeństwa morskiego w regionie nadbałtyckim.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2020 20.0 ---