Processing may take a few seconds...

Journal

Title

East European Politics and Societies: and Cultures

Additional title

EN EEPS

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
1.6 Culture and religion studies
5.2 Social and economic geography and spatial management
5.5 Political science and public administration
5.8 Sociology

Journal unique ID

5289

Publisher name

SAGE Publications

ISSN

0888-3254

eISSN

1533-8371

URL

https://journals.sagepub.com/journal-info/eep

Comments

Międzynarodowe czasopismo zajmujące się zagadnieniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi w Europie Wschodniej, EEPS oferuje całościowe spojrzenie na region – każdy kraj, z każdej dyscypliny – począwszy od szczegółowych studiów przypadku, poprzez analizy porównawcze i zagadnienia teoretyczne. Współtwórcami są nie tylko zachodni uczeni, ale również z samej Europy Wschodniej.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2021 100.0 ---