Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Defense & Security Analysis

Editors

Previous title

EN Defense Analysis

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
2.1 Architecture and urban planning
5.3 Security studies

Journal unique ID

4909

Publisher name

Taylor & Francis

ISSN

1475-1798

eISSN

1475-1801

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=cdan20

Comments

Defense & Security Analysis jest niezależnym, interdyscyplinarnym i międzynarodowym czasopismem zajmującym się głównie teorią i analizą obronności. Defense & Security Analysis ma dwie dodatkowe kategorie zawarte w czasopiśmie, w ramach którego publikowane są artykuły: „Critical Comments” i „Fresh Perspectives”. Pierwsza z nich daje autorom możliwość podważenia aktualnych opinii, polityki obronnej i bezpieczeństwa lub odpowiedzi na artykuły publikowane w czasopiśmie; ta ostatnia stanowi platformę dla tych uczonych, którzy chcą wyrazić odważne i niesztampowe poglądy na aktualne problemy z dziedziny szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Defense & Security Analysis indeksowany jest w bazie Scopus. CiteScore: 0,6 w 2019 r.

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 100.0 ---