Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Connections. The Quarterly Journal

Scientific disciplines (Law 2.0)

2.4 Biomedical engineering
2.6 Civil engineering and transport
5.3 Security studies
5.5 Political science and public administration
5.7 Law
5.8 Sociology
5.10 Canon law
6.2 Computer and information sciences

Journal unique ID

27606

Publisher name

Procon Ltd.

Domains

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1812-1098

eISSN

1812-2973

Publication frequency

irregular

URL

http://connections-qj.org/

Comments

Connections. The Quarterly Journal to kwartalnik akademicki poświęcony następującym zagadnieniom: bezpieczeństwu, obronie, siłom zbrojnym, konfliktom, wywiadowi, historii, wojnie. Zostało utworzone w 2002 r. przez konsorcjum Akademii Obrony i Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes) i jest publikowane w języku angielskim. Czasopismo jest także wydawane w języku rosyjskim. Czasopismo jest indeksowane przez bazy danych EBSCO, Columbia International Affairs Online oraz International Relations and Security Network, Scopus, JSTOR, CrossRef, Columbia International Affairs Online (CIAO), the International Relations and Security Network (ISN), ProQuest and Questia, Directory of Open Access Journals (DOAJ). Konsorcjum, która skupia członków wydziałów i badaczy z 29 państw NATO i 21 krajów partnerskich w Ameryce Północnej, Europie i Azji, ułatwia dialog, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk akademickich. Connections to czasopismo o otwartym dostępie, obejmujące bezpieczeństwo, obronę, siły zbrojne, wojnę i konflikty, terroryzm, przestępczość transgraniczną i zorganizowaną, wywiad, cyberbezpieczeństwo. Lista tematów priorytetowych jest corocznie ustalana przez redakcję czasopisma. Connections jest wydawany przez Procon Ltd. z siedzibą w Sofii w Bułgarii.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2016 --- ---
  • 2017 1.0 ---