Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Connections. The Quarterly Journal

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

2.4 Inżynieria biomedyczna
2.6 Inżynieria lądowa i transport
5.3 Nauki o bezpieczeństwie
5.5 Nauki o polityce i administracji
5.7 Nauki prawne
5.8 Nauki socjologiczne
5.10 Prawo kanoniczne
6.2 Informatyka

Unikatowy identyfikator czasopisma

27606

Wydawca

Procon Ltd.

Dziedziny

PL Bezpieczeństwo i wojskowość

ISSN

1812-1098

eISSN

1812-2973

Częstotliwość

nieregularne

URL

http://connections-qj.org/

Uwagi

Connections. The Quarterly Journal to kwartalnik akademicki poświęcony następującym zagadnieniom: bezpieczeństwu, obronie, siłom zbrojnym, konfliktom, wywiadowi, historii, wojnie. Zostało utworzone w 2002 r. przez konsorcjum Akademii Obrony i Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes) i jest publikowane w języku angielskim. Czasopismo jest także wydawane w języku rosyjskim. Czasopismo jest indeksowane przez bazy danych EBSCO, Columbia International Affairs Online oraz International Relations and Security Network, Scopus, JSTOR, CrossRef, Columbia International Affairs Online (CIAO), the International Relations and Security Network (ISN), ProQuest and Questia, Directory of Open Access Journals (DOAJ). Konsorcjum, która skupia członków wydziałów i badaczy z 29 państw NATO i 21 krajów partnerskich w Ameryce Północnej, Europie i Azji, ułatwia dialog, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk akademickich. Connections to czasopismo o otwartym dostępie, obejmujące bezpieczeństwo, obronę, siły zbrojne, wojnę i konflikty, terroryzm, przestępczość transgraniczną i zorganizowaną, wywiad, cyberbezpieczeństwo. Lista tematów priorytetowych jest corocznie ustalana przez redakcję czasopisma. Connections jest wydawany przez Procon Ltd. z siedzibą w Sofii w Bułgarii.

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2016 --- ---
  • 2017 1,0 ---