Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Czasopismo

Tytuł

Civitas et Lex

Dyscypliny naukowe (Ustawa 2.0)

1.3 Historia
5.7 Nauki prawne

Unikatowy identyfikator czasopisma

486130

Wydawca

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Dziedziny

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2392-0300

eISSN

2449-5522

Częstotliwość

kwartalnik

DOI

10.31648

URL

http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/500/

Uwagi

„Civitas et Lex” – czasopismo z zakresu wybranych nauk społecznych oraz humanistycznych. Kwartalnik założony w roku 2014. Pismo wydawane jest pod auspicjami programu NATO DEEP / An international scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program. Czasopismo indeksowane jest następujących bazach bibliograficznych: Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Polska Baza Cytowań (POL-index), Polska Bibliografia Prawnicza (PBP), The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum) oraz Index Copernicus International (IC) oraz Erich Plus

Roczniki

  • Rocznik Punktacja MNiSW Impact Factor
  • 2018 1,0 ---
  • 2020 20,0 ---