Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Civitas et Lex

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History
5.7 Law

Journal unique ID

486130

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Domains

PL Prawo i wymiar sprawiedliwości

ISSN

2392-0300

eISSN

2449-5522

Publication frequency

quarterly

DOI

10.31648

URL

http://www.uwm.edu.pl/elk/publikacje/

BazHum

http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/500/

Comments

„Civitas et Lex” – czasopismo z zakresu wybranych nauk społecznych oraz humanistycznych. Kwartalnik założony w roku 2014. Pismo wydawane jest pod auspicjami programu NATO DEEP / An international scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program. Czasopismo indeksowane jest następujących bazach bibliograficznych: Polska Bibliografia Naukowa (PBN), Polska Baza Cytowań (POL-index), Polska Bibliografia Prawnicza (PBP), The Central European Jurnal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych (BazHum) oraz Index Copernicus International (IC) oraz Erich Plus

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2018 1.0 ---
  • 2020 20.0 ---