Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J. Paedagogia-Psychologia

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

5.9 Education
5.11 Psychology

Journal unique ID

200337

Publisher name

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Editorship

Redakcja czasopisma Annales - sectio J Wydział Pedagogiki i Psychologii Redakcja Annales ul. Narutowicza 12 20-004 Lublin Email: annalesj@wp.pl

Domains

PL Psychologia | Edukacja i pedagogika

ISSN

0867-2040

eISSN

2449-8521

Publication frequency

quarterly

URL

https://journals.umcs.pl/j

Comments

Czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia” ukazuje się nieprzerwanie od 1988 roku, początkowo jako półrocznik, a od 2016 roku jako kwartalnik. Prezentuje i rozpowszechnia zagadnienia związane z myślą pedagogiczną i psychologiczną, publikacje prezentują szeroko rozumianą problematykę psychologiczną i pedagogiczną oraz analizy interdyscyplinarne z zakresu nauk społecznych autorów związanych z wiodącymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Indeksowane m. in. w CEON, CEJSH.

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW Impact Factor
  • 2019 20.0 ---