Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio F – Historia

Scientific disciplines (Law 2.0)

1.3 History

Journal unique ID

200331

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Editorship

Instytut Historii Wydział Humanistyczny UMCS Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 20-031 Lublin

Domains

PL Historia

ISSN

0239-4251

eISSN

2083-361X

Publication frequency

yearly

URL

https://journals.umcs.pl/f/index

Comments

Annales UMCS sec. F -Historia jest indeksowanym, recenzowanym, akademickim rocznikiem, którego artykuły dostępne są na zasadzie open-access. Celem czasopisma jest pozyskanie wysokiej jakości, wcześniej niepublikowanych artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, materiałów z zakresu historii. Teksty powinny odnosić się do następujących dziedzin: • historia polityczna; • historia społeczna; • historia gospodarcza; • historia kultury; • historia dyplomacji; • historia wojskowości; • historia religii; • historia edukacji; • historia historiografii; • gender history; • metodologia historii; • pamięć wspólnoty;

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2021 70.0 ---