Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Edukacja dla bezpieczeństwa w uczelniach wojskowych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

277

Signature of printed version

A/686 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 230-245.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

01.01.2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor