Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Sztuka wojenna w działaniach Samodzielnej Grupy Operacyjnej " Narew" w kampanii polskiej 1939 r. : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kampania wrześniowa (1939)
  • Sztuka wojenna
  • II wojna światowa ( 1939-1945)
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

456

Signature of printed version

A/575+CD

Comments

Bibliografia na stronach 456-465

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor