Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie kryzysowe miasta stołecznego Warszawy : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Warszawa (woj. mazowieckie)
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

280

Signature of printed version

A/629 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 263-276

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor