Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy jako determinanty zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Budżet zadaniowy
  • Kontrola zarządcza
  • Prokuratura
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

473

Signature of printed version

A/627 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 437-457.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor