Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kontrola zarządcza i budżet zadaniowy jako determinanty zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
  • Budżet zadaniowy
  • Kontrola zarządcza
  • Prokuratura
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

473

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/627 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia na stronach 437-457.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor