Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Współczesne wyzwania dla edukacji młodzieży na rzecz bezpieczeństwa na przykładzie szkół gimnazjalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Edukacja dla bezpieczeństwa
  • Gimnazja
  • Młodzież
  • Uczniowie gimnazjów
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

304

Signature of printed version

A/482 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor