Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie Systemów Informacji Geograficznej w Systemie Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Geoinformacja
  • System wykrywania skażeń
  • Systemy (wojsk.)
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

242

Signature of printed version

A/106

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor