Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie kompetencji społecznych wojskowych nauczycieli akademickich : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Kompetencje społeczne
  • Nauczyciele akademiccy
  • Przydatność zawodowa
  • Szkolnictwo wojskowe wyższe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

225

Signature of printed version

A/481 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor