Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kierowanie projektem badawczo-rozwojowym w ujęciu procesowym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Badania naukowe w wojsku
  • Prace badawczo-rozwojowe
  • Zarządzanie projektami
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

410

Signature of printed version

A/480 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor