Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Wojska specjalne
  • Polska
EN
  • National security
  • Special forces
Abstract

PL Praca zawiera streszczenie

Number of pages

370

Signature of printed version

A/437+CD

Comments

Bibliografia na stronach 272-282

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor