Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Klęski elementarne
  • Zarządzanie kryzysowe
Abstract

PL Streszczenie w pracy

Number of pages

246

Signature of printed version

A/102

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

06.2016

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor