Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aneks do rozprawy : Wykorzystanie technologii biometrycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczpospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Biometria
  • Daktyloskopia
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

399

Signature of printed version

A/327

Comments

Bibliografia na stronach 384-390.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor