Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wykorzystanie technologii biometrycznych w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Biometria
  • Daktyloskopia
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

411

Signature of printed version

A/326

Comments

Bibliografia na stronach 398-400.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor