Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Transformacja ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • Ratownictwo medyczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

218

Signature of printed version

A/325 + CD-ROM

Comments

Bibliografia na stronach 179-183

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor