Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Proces komunikacji interpersonalnej w szkole wyższej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Komunikacja interpersonalna
  • Szkoły wyższe
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

229

Signature of printed version

A/745

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2018

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor