Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Proces komunikacji interpersonalnej w szkole wyższej : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Komunikacja interpersonalna
  • Szkoły wyższe
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy

Liczba stron

229

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/745

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2018

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor