Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zabezpieczenie medyczne działań pododdziałów Policji na terytorium kraju w latach 2010-2015 : rozprawa doktorska

Authors

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Pododdziały policji
  • Zabezpieczenie medyczne
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

193

Signature of printed version

A/167

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor