Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Doskonalenie kadr administracji samorządu powiatowego w ramach zarządzania kryzysowego na przykładzie powiatu ciechanowskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

Language

polish

Keywords
PL
  • Kadry
  • Samorząd powiatowy
  • Szkolenie zawodowe
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Powiat ciechanowski (woj. mazowieckie)
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

289

Signature of printed version

A/479 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor