Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ struktury stanowiska dowodzenia brygady zmechanizowanej na wewnętrzne i zewnętrzne więzi informacyjne : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Dowodzenie (wojsk.)
  • Stanowisko dowodzenia
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

342

Signature of printed version

A/458

Comments

Bibliografia na stronach 251-260

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor