Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Problematyka wojny w ujęciu religii chrześcijańskiej i Islamu : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Chrześciajństwo
  • Islam
  • Wojna
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

251

Signature of printed version

A/455+CD

Comments

Bibliografia na stronach 231-239

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor