Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Mały ruch graniczny w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego regionu warmińsko-mazurskiego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Mały ruch graniczny
  • Województwo warmińsko - mazurskie
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

281

Signature of printed version

A/435+CD

Comments

Bibliografie na stronach 225-237

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor