Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Mały ruch graniczny w kontekście bezpieczeństwa i porządku publicznego regionu warmińsko-mazurskiego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo publiczne
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Mały ruch graniczny
  • Województwo warmińsko - mazurskie
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

281

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/435+CD

Uwagi

Bibliografie na stronach 225-237

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor