Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Operacje wojskowe Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Operacje pokojowe
  • Unia Europejska (UE)
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Number of pages

232

Signature of printed version

A/434+CD

Comments

Bibliografia na stronach 219-232

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor