Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Operacje wojskowe Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Operacje pokojowe
  • Unia Europejska (UE)
  • Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy

Liczba stron

232

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/434+CD

Uwagi

Bibliografia na stronach 219-232

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2017

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor