Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kształtowanie wizerunku Wojska Polskiego jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Wizerunek instytucji
  • Wojsko
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie jest zawarte w pracy

Number of pages

251

On-line catalog

A/422+CD

Comments

Bibliografia na stronach 218-236

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor