Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Konflikty zbrojne w kontekście fundamentalizmu religijnego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Fundamentalizm
  • Konflikty religijne
  • Terroryzm
EN
  • Religious conflicts
  • Terrorism
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

232

Signature of printed version

A/382+CD

Comments

Bibliografia na stronach 224-232

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor