Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Symulatory lotu w szkoleniu lotniczym pilotów wielozadaniowych samolotów bojowych w Polsce : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Samoloty wielozadaniowe
  • Symulator lotów
  • Szkolenie lotnicze
  • Polska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy

Number of pages

233

Signature of printed version

A/477 + CD-ROM

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2017

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor