Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przeciwdziałanie szpiegostwu w cyberprzestrzeni : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej | [ 2 ] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Language

polish

Keywords
PL
  • Cyberprzestrzeń
  • Szpiegostwo
  • Wywiad wojskowy
Number of pages

287

Signature of printed version

A/2375 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21000888

First review

Zbigniew Ciekanowski

Second review

Waldemar Scheffs

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

15.09.2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor