Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Proces kształtowania postaw patriotycznych żołnierzy wojsk lądowych RP : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Patriotyzm
  • Postawy żołnierskie
  • Wojska lądowe
  • Wychowanie patriotyczne
  • Żołnierze
  • Polska
Number of pages

227

Signature of printed version

A/2488 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_B%C5%82ocka+Anna&sort=byscore&view=2

First review

Andrzej PIECZYWOK

Second review

Waldemar Scheffs

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

26.04.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor