Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Determinanty bezpieczeństwa społeczności lokalnych południowo-wschodniego pasa przygranicznego Polski : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wojskowa Akademia Techniczna | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Społeczności lokalne
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Regiony przygraniczne
  • Migracje
  • Polska
  • Ukraina
Number of pages

206

Signature of printed version

A/2378 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk21000891&view=2

First review

Bogusław Jagusiak

Second review

Jan Posobiec

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

25.02.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor