Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Bezpieczeństwo użytkowania okołoziemskiej przestrzeni kosmicznej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | [ 2 ] Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Language

polish

Keywords
PL
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Strategia kosmiczna
  • Bezpieczeństwo
  • Kraje Unii Europejskiej
  • Stany Zjednoczone (USA)
Number of pages

250

Signature of printed version

A/2374 + CD-ROM

On-line catalog

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_%C5%81ukaszczyk+Agnieszka&sort=byscore&view=1

First review

Eugeniusz Cieślak

Place

Warszawa, Polska

Second review

Krzysztof Załęski

Place

Warszawa, Polska

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

28.04.2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor