Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie kryzysowe na pograniczu czesko-polsko-słowackim w sytuacjach żywiołowych i katastrof naturalnych : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Akademia WSB

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Akademia WSB

Language

polish

Keywords
PL
  • Unia Europejska (UE)
  • Klęski elementarne
  • Regiony przygraniczne
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Czechy
  • Polska
  • Słowacja
Number of pages

233

Signature of printed version

A/2558 + CD-ROM

First review

Paweł Lubiewski

Second review

Robert Socha

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

02.12.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor