Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Od idei narodowej do niepodległości i suwerenności państwa : studium tworzenia bezpieczeństwa narodów kaukaskich ery postsowieckiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Naród
 • Konflikty zbrojne
 • Polityka
 • Postkomunizm
 • Suwerenność państwa
 • Tożsamość narodowa
 • Władza państwowa
 • Abchazja (Gruzja)
 • Kaukaz (region)
 • Republika Osetia Południowa
Number of pages

296

Signature of printed version

A/2494 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, akty prawne na stronach 254-291.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor