Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Czynnik duchowy w rosyjskiej koncepcji bezpieczeństwa informacyjnego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Teorii Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo informacyjne
  • Duchowość
  • Społeczeństwo
  • Wojsko
  • Rosja
Number of pages

351

Signature of printed version

A/2495 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 305-349.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor